lørdag den 19. marts 2016

Velkomst

Når du vander i din have og i dit drivhus, kan du gøre det på mange måder. Denne blog beskriver de mange muligheder; men der er lagt særlig vægt på drypvanding. Det skyldes, at grundige undersøgelse viser, at du i køkkenhaven og i drivhuset opnår flest fordele ved at benytte drypvanding. F.eks:
Lav pris, stor vandbesparelse, høj fleksibilitet, automatisk vanding, styring af planternes rodnet, stort udbytte, mindre ukrudt, færre sygdomme og hurtig vækst.

Danmarks Meteorologiske Institut fortæller ofte, at fremtidens somre vil være karakteriseret ved kortvarig monsterregn og langvarig tørke. Derfor finder du i bloggen en udførlig beskrivelse af, hvorledes du kan lave mere eller mindre automatisk vanding med opsamlet regnvand.